Wat zijn de voorwaarden om je naam te veranderen?

Een familienaam is onderworpen aan het beginsel van de vastheid van naam, en is van openbare orde. De verandering van je familienaam is dus geen recht, maar een gunst die bij koninklijk besluit wordt toegestaan. Iedere aanvraag tot naamsverandering wordt individueel onderzocht.

Een familienaamsverandering is voorbehouden aan Belgen. Bij uitbreiding geldt deze procedure ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

Een familienaamsverandering wordt uitzonderlijk toegestaan, indien je daar ernstige redenen voor hebt.

Mogelijke redenen voor een naamsverandering:

 • Je bent bipatride (een persoon met meer dan één nationaliteit), en je hebt een andere familienaam in ieder land waarvan je de nationaliteit draagt.
  Je wil dit veranderen naar één familienaam, om mogelijke (administratieve) verwarring te voorkomen.
 • Je bent getrouwd volgens een buitenlandse wet, en je hebt de naam van je echtgenote/ echtgenoot aangenomen. Na de scheiding wil je opnieuw de familienaam aannemen die je bij de geboorte kreeg.
 • Je bent sinds enkele maanden genaturaliseerd als Belg, maar je buitenlandse naam kan je reële en ernstige problemen opleveren in België.
  Het kan gaan om:
  • Een moeilijk uit te spreken of geschreven naam.
  • Een naam die verwijst naar een gediscrimineerde etnische groep, of een dictatuur uit het land van herkomst.
 • Je adopteerde een kind in het buitenland, maar de naam is niet correct aangepast. Je wil daarom dat het kind jouw naam draagt.

Een naamsverandering wordt niet toegestaan wanneer de aangevraagde familienaam:

 • aanleiding geeft tot verwarring
 • de aanvrager of derden kwetst

Aan beide voorwaarden, die de wet stelt, moet voldaan zijn (cumulatief).

Bij een aanvraag tot naamsverandering wordt het strafblad van de aanvrager onderzocht.