De Belgische nationaliteit kan door de ouder voor zijn minderjarig kind aangevraagd worden via een verklaring tot toekenning. Voor elke verklaring gelden specifieke voorwaarden.

Duur en kostprijs

Deze procedure is gratis. De kosten voor vertaling, zegelrechten, fotokopieën van de akten en bewijsstukken die bij de aanvraag moeten worden gevoegd, kunnen u wel aangerekend worden. Voor meer inlichtingen kunt u terecht in de gemeente van uw hoofdverblijfplaats (VlaamseWaalse en Brusselse gemeenten) of bij de Belgische diplomatieke of consulaire overheden in het buitenland.