De Belgische nationaliteit van kinderen jonger dan 12 jaar kan aangevraagd worden via een bijzondere verklaring tot toekenning.

Drie voorwaarden moeten vervuld zijn:

  1. De kinderen zijn geboren in België en hebben er hun hoofdverblijfplaats sinds hun geboorte;
  2. de ouders of de adoptanten hebben hun hoofdverblijfplaats in België sinds minstens 10 jaar;
  3. ten minste één ouder of adoptant is gemachtigd in België te verblijven voor onbeperkte duur, op het moment van de verklaring.

Tot wie moet u zich richten?

De verklaring moet in principe gezamenlijk door de vader en moeder of door beide adoptanten afgelegd worden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van hun hoofdverblijfplaats (VlaamseWaalse en Brusselse gemeenten).

Opmerking

Als het parket zich tegen uw aanvraag verzet, kan u beroep aantekenen voor de familierechtbank.