In geval van verkrijging van de Belgische nationaliteit, moet uw hoofdverblijfplaats in België gevestigd zijn op grond van een wettelijk verblijf, te weten:

  • op het moment van de indiening van de verklaring: moet u toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk;
  • gedurende de periode die de verklaring onmiddellijk voorafgaat: moet u toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan 3 maanden in het Rijk te verblijven.

Naast de voorwaarden van wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats, worden ook voorwaarden inzake maatschappelijke integratie en/of economische participatie en/of taalkennis en/of deelname aan de onthaalgemeenschap gesteld.

Duur en kostprijs

Elke procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, met uitzondering van de procedure van herkrijging, is onderworpen aan een registratierecht van 150 euro. Dat moet u betalen vóór u de aanvraag indient.

Kosten voor vertaling, zegelrechten, fotokopieën van de akten en bewijsstukken die bij de verklaring moeten worden gevoegd (en eventueel de griffiekosten), kunnen u aangerekend worden.

Voor meer inlichtingen over de te vervullen voorwaarden, de kostprijs en de duur van die procedures kan u terecht in de gemeente van uw hoofdverblijfplaats (VlaamseWaalse en Brusselse gemeenten).

U kan het registratierecht nu ook via www.MyMinfin.be betalen. Meer informatie vindt u op de website van de FOD Financiën.