Indien u de Belgische nationaliteit bent verloren, kan u die herkrijgen door een verklaring tot herkrijgen van de Belgische nationaliteit af te leggen. U moet daarbij ook aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  1. U bent minstens 18 jaar;
  2. U hebt de Belgische nationaliteit niet verloren door vervallenverklaring;
  3. U hebt uw hoofdverblijfplaats in België op grond van een ononderbroken wettelijk verblijf sedert ten minste 12 maanden en op het ogenblik van de verklaring bent u toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur tijdens de 12 maanden die aan uw verklaring voorafgaan. De gemeente waar u verblijft, zal onderzoeken of u aan de voorwaarden van wettig verblijf voldoet op basis van de verblijfstitels waarvan u houder bent.

Indien u de Belgische nationaliteit hebt verloren omdat u vóór uw 28e verjaardag geen verklaring hebt afgelegd om de Belgische nationaliteit te behouden, is er evenwel voorzien in een uitzondering op de voorwaarde dat u in België moet verblijven en wonen. In dat geval kan u de verklaring afleggen in het buitenland, ten overstaan van het hoofd van de consulaire post.

Tot wie moet u zich richten?

U legt de verklaring tot herkrijging af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van uw hoofdverblijfplaats (Vlaamse, Waalse en Brusselse gemeenten).