Een persoon kan de dubbele nationaliteit of zelfs meer nationaliteiten bezitten.

Er bestaan drie categorieën:

  1. Belgen die een vreemde nationaliteit van rechtswege bezitten. Tot die categorieën behoren bijvoorbeeld kinderen uit gemengde huwelijken die bij de geboorte zowel de nationaliteit van hun Belgische ouder als de vreemde nationaliteit van hun andere ouder bezitten.
  2. Belgen die, sinds de invoering van de mogelijkheid van de dubbele nationaliteit vanaf 9 juni 2007, door de wet van 27 december 2006, de Belgische nationaliteit niet langer verliezen als gevolg van de vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit.
  3. Vreemdelingen die vrijwillig de Belgische nationaliteit hebben verkregen en die hun oorspronkelijke nationaliteit behouden.

Bent u minderjarig? 

Bent u meerderjarig?