U verkrijgt als meerderjarige Belg vrijwillig een vreemde nationaliteit

De opheffing van het verbod op de dubbele nationaliteit voor elke meerderjarige Belg die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgt, is ingesteld bij de wet van 27 december 2006 en is in twee fasen verlopen

Sedert 9 juni 2007 wordt de Belgische nationaliteit behouden door de Belg die de nationaliteit verkrijgt van een land dat geen partij is bij het Verdrag van de Raad van Europa betreffende de beperking van de gevallen van meervoudige nationaliteit, getekend te Straatsburg op 6 mei 1963.

Hetzelfde principe is sedert 28 april 2008 eveneens van toepassing op de meerderjarige Belg die de nationaliteit verkrijgt van een land dat wel partij is bij het Verdrag van de Raad van Europa. Deze landen zijn: Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De wet op de dubbele nationaliteit vereist geen enkele administratieve formaliteit. U dient dus geen enkele verklaring af te leggen bij de gemeentelijke administraties of bij de Belgische diplomatieke autoriteiten in het buitenland.

Opgelet: Deze maatregel heeft geen terugwerkende kracht. Als u de Belgische nationaliteit destijds verloren hebt, krijgt u die niet automatisch terug. Daartoe moet u een verklaring tot herkrijging indienen.

U kunt, als Belg die de dubbele nationaliteit bezit, afstand doen van de Belgische nationaliteit door een verklaring in die zin af te leggen. Die verklaring kan afgelegd worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van uw hoofdverblijfplaats (VlaamseWaalse en Brusselse gemeenten) of bij de ambassade of het consulaat van België in het land waar u verblijft.

U verkrijgt als buitenlander de Belgische nationaliteit

Als persoon van vreemde nationaliteit kan u de dubbele nationaliteit verwerven indien u de Belgische nationaliteit verkrijgt, bij voorbeeld via de nationaliteitsverklaring of de naturalisatie en u uw oorspronkelijke nationaliteit behoudt. Ook in dat geval bepaalt de wetgeving van het land van herkomst of u uw oorspronkelijke nationaliteit mag behouden.