Als u geboren bent uit een gemengd huwelijk, kunt u bij uw geboorte één of meer nationaliteiten bezitten. Men spreekt in dat geval van dubbele nationaliteit of van meervoudige nationaliteit.

1. U bent geboren uit een gemengd huwelijk waarin minstens één ouder Belg is

De Belgische nationaliteit wordt u automatisch toegekend bij de geboorte als:

  • u in België geboren bent
  • u niet in België geboren bent, maar uw Belgische ouder daarentegen wel

Naast de Belgische nationaliteit bezit u de nationaliteit van uw niet-Belgische ouder, behalve indien de wetgeving van zijn land van herkomst dat anders bepaalt. De overheid van het land van herkomst van uw niet-Belgische ouder kan bevestigen of u al dan niet de nationaliteit bezit van die ouder.
Als u twee of meer nationaliteiten bezit,  waaronder de Belgische, wordt u in België beschouwd als Belg en dus als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters van uw verblijfplaats in België (VlaamseWaalse en Brusselse gemeenten).

2. U bent geboren uit een gemengd huwelijk en geen van uw ouders bezit de Belgische nationaliteit

U bezit in principe dezelfde nationaliteit als uw ouders, behalve indien de wetgeving van hun land van herkomst dat anders bepaalt. De overheid van het land van herkomst van uw ouders kan bevestigen of u al dan niet hun nationaliteit bezit.
Wanneer een van uw ouders de Belgische nationaliteit verkrijgt voordat u meerderjarig bent, wordt u in principe tegelijk Belg met hem, als u ook voldoet aan de gestelde voorwaarden.

De nationaliteitswetgeving van uw land van herkomst bepaalt of u al dan niet uw oorspronkelijke nationaliteit behoudt.