In elk ressort is minstens één rechtbank van koophandel. In totaal telt België 9 rechtbanken van koophandel. De adressen vindt u hier.

1