U bent door de rechter veroordeeld. Afhankelijk van de aard van de feiten en de omstandigheden waarin die werden gepleegd, kan de rechter u één of meerdere straffen of maatregelen opleggen.

In deze rubriek vindt u eerst algemene informatie over de uitspraak van de rechter. Vervolgens vindt u een overzicht van een aantal mogelijke straffen en maatregelen. Specifieke straffen die kunnen bestaan in bijzondere strafwetgevingen zoals de verkeerswetgeving zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Een beslissing genomen door een rechtbank is een vonnis. Een beslissing genomen door een hof is een arrest. Een strafrechtelijke veroordeling wordt in de regel uitgesproken door de politierechtbank of de correctionele rechtbank. Zeer ernstige misdrijven kunnen echter voor een hof van assisen worden gebracht.

Het vonnis of arrest wordt steeds in openbare terechtzitting uitgesproken. Op de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan, kunt u een kopie van de rechterlijke uitspraak krijgen.