De wetgever deelt de misdrijven in, in drie categorieën: misdaden, wanbedrijven en overtredingen.
Dit onderscheid is gebaseerd op de aard van de mogelijke straf:

  • Een misdrijf waarop een criminele straf staat, is een misdaad.
  • Een misdrijf waarop een correctionele straf staat, is een wanbedrijf.
  • Een misdrijf waarop een politiestraf staat, is een overtreding.

In principe moet men dus kijken naar de maximumstraf die door de wetgever op een misdrijf is gesteld.