De rechter kan naast de hoofdstraf nog bijkomende straffen uitspreken. We geven enkele voorbeelden.