In een aantal gevallen kan de rechter bevelen dat zijn uitspraak wordt aangeplakt of in de pers verschijnt.