De rechter kan een verbeurdverklaring bevelen van bepaalde goederen. Dit wil zeggen dat u definitief het eigendomsrecht over deze goederen verliest. Deze goederen kunnen zaken zijn die:

  • het voorwerp van het misdrijf uitmaakten (bijvoorbeeld afbeeldingen die ingaan tegen de goede zeden);
  • gediend hebben of bestemd waren voor het plegen van een misdrijf (bijvoorbeeld inbrekersgerief);
  • uit het misdrijf voorkomen (bijvoorbeeld het nagemaakte geld).

Ook vermogensvoordelen die u verkreeg door het plegen van een misdrijf kan de rechter verbeurd verklaren (bijvoorbeeld goederen die u kocht met gestolen geld). Als deze voordelen niet worden teruggevonden in het vermogen, kan de rechter de geldwaarde ervan ramen en de verbeurdverklaring uitspreken voor een geldbedrag dat daar mee overeenstemt.