Dit betekent dat de rechter u veroordeelt en u een straf oplegt, maar dat hij beslist dat de uitvoering van de straf voor een bepaalde termijn wordt uitgesteld. Deze proeftermijn kan, afhankelijk van de feiten, lopen van 1 jaar tot 5 jaar.

De rechter kan enkel een uitstel uitspreken als:

  • u nog niet eerder veroordeeld bent tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan 12 twaalf maanden, en;
  • hij u niet veroordeelt tot een werkstraf of tot één of meerdere straffen van meer dan 5 jaar.

Het uitstel wordt van rechtswege herroepen (dit wil zeggen dat de straf effectief zal worden uitgevoerd) als u tijdens de proeftijd een nieuw misdrijf pleegt waarvoor u veroordeeld wordt tot een criminele straf of een gevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel.

Het uitstel kan worden herroepen indien u tijdens de proeftermijn nieuwe strafbare feiten pleegt waarvoor u wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van minimum één maand en ten hoogste zes maanden.