De rechter kan u veroordelen tot een vrijheidsstraf. Deze straf wordt uitgevoerd in een strafinrichting. Als u nog niet opgesloten bent, zal u een brief (ook wel het ‘gevangenisbriefje’ genoemd) ontvangen met de datum waarop u zich in een bepaalde gevangenis moet aanmelden.

Hoewel de voorlopige hechtenis geen straf is, heeft de wetgever toch voorzien dat de dagen voorlopige hechtenis worden afgetrokken van de duur van de uitgesproken vrijheidsstraf.

In het kader van de uitvoering van de vrijheidsstraf, kunnen ofwel de strafuitvoeringsrechtbank (voor straffen van meer dan drie jaar) ofwel de minister van Justitie (voor straffen van drie jaar of minder) u onder bepaalde voorwaarden strafuitvoeringsmodaliteiten toekennen zoals elektronisch toezicht of een voorwaardelijke invrijheidsstelling.