De rechter kan om verschillende redenen oordelen dat het feit dat u ten laste wordt gelegd, geen misdrijf oplevert. Bijvoorbeeld omdat er geen of onvoldoende bewijs is of omdat er een schulduitsluitingsgrond bestaat (zoals ‘onweerstaanbare drang’).