De United Nations Convention against Corruption (UNCAC) werd geadopteerd door de Algemene vergadering op 31 oktober 2003 (Res. 58/4). Het trad in werking op 14 december 2005. Ondertussen hebben 140 landen de Conventie ondertekend en zijn er 171 State Parties. Het laatste land dat is toegetreden, is Oman.

Ook dit Verdrag bevat een evaluatieproces. De eerste landen zijn begin 2011 geëvalueerd. België stond samen met Litouwen in voor de evaluatie van Spanje. België is zelf geëvalueerd in 2014.