Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) is een federale wetenschappelijke instelling, rechtstreeks afhankelijk van de minister van Justitie en met afzonderlijk beheer. Als centrale instantie van forensisch onderzoek in België, voert zij deskundige en wetenschappelijke onderzoeken uit op vraag van de justitiële partners.

De operationele directie Criminalistiek past natuurwetenschappen toe om de daders van strafbare feiten en hun modus operandi te identificeren. De opdrachten zijn:

  • het uitvoeren van wetenschappelijke deskundigenonderzoeken, op verzoek van de bevoegde gerechtelijke overheden;
  • het aanleggen en onderhouden van forensische gegevensbanken (genetische profielen (DNA), kogels en hulzen, autolakken, verdovende middelen en uitgangsstoffen of precursoren, … );
  • het meewerken aan de wetenschappelijke coördinatie van de laboratoria voor technische en wetenschappelijke politie (federale politie);
  • het verzorgen van de opleiding van de gerechtelijke actoren;
  • het verrichten van criminalistisch wetenschappelijk onderzoek.

De operationele directie Criminologie doet voor een brede waaier aan opdrachtgevers wetenschappelijk onderzoek naar diverse criminele verschijnselen en hun aanpak. De onderzoekers-criminologen maken studies over de verschillende niveaus waarop het strafrechtelijk systeem functioneert, studies die dus nuttig en nodig zijn voor het strafrechtelijk beleid. Het gaat zowel over het preventief beleid als het strafbeleid, het beleid rond de uitvoering van straffen en maatregelen en het slachtofferbeleid.