Vuurwapens zijn gevaarlijk. Daarom moeten alle personen die een vuurwapen in hun bezit hebben, beschikken over een vergunning. Enkel mensen die veilig met een wapen kunnen omgaan en een aanvaardbare reden hebben om er een te bezitten, krijgen een dergelijke vergunning. Voor bijna elk vuurwapen hebt u een vergunning nodig.

Naargelang het type wapen zijn er verschillende regels van toepassing.

In een aantal gevallen zijn bepaalde vergunningsplichtige wapens vrij verkrijgbaar.

Voorbeelden

  • Pistolen en revolvers
  • Tweelopen
  • Karabijnen
  • Moderne replica’s van antieke vuurwapens

Wat mag u wel en niet doen?

Er zijn een aantal zaken die u niet mag doen met vergunningsplichtige wapens. Wat volgt is een niet-limitatief overzicht van verboden en toegelaten handelingen:

  • De verkoop of elke andere vorm van overdracht van een vergunningsplichtig wapen is voorbehouden aan erkende personen en vergunninghouders.
  • De verkoop van een vuurwapen aan een minderjarige is verboden.
  • Het bezit, de bewaring, het vervoer, het gebruik en de aankoop van een vergunningsplichtig wapen zijn voorbehouden aan dezelfde personen.
  • Het is verboden reclame te maken voor een vergunningsplichtig wapen zonder aan te geven dat er een vergunning voor moet worden verkregen.
  • Vergunningsplichtige wapens die worden verloot of die als prijs worden uitgereikt, mogen pas aan de begunstigde worden overhandigd als hij er een vergunning voor heeft.