Sommige wapens kunt u verkrijgen zonder vergunning. Uiteraard gelden ook hier enkele regels en voorwaarden.

In een aantal gevallen zijn vrij verkrijgbare wapens vergunningsplichtig.

Voorbeelden

  • Blanke wapens, zoals dolken, vouwmessen en blaaspijpen
  • Niet-vuurwapens (wapens die projectielen afschieten maar geen gebruik maken van verbranding van kruit), zoals katapulten, (kruis)bogen, paintballmarkers, airsoftwapens, gehomologeerde alarmwapens en slachttoestellen
  • Historische, folkloristische en decoratieve wapens
  • Geneutraliseerde wapens,dat zijn wapens die onbruikbaar gemaakt zijn. Enkel de Proefbank voor vuurwapens in Luik mag in ons land wapens neutraliseren.

Wat mag u wel en niet doen?

Er zijn een aantal zaken die u niet mag doen met vrij verkrijgbare wapens. Wat volgt is een niet-limitatief overzicht van verboden en toegelaten handelingen.

De aankoop of verwerving van vrij verkrijgbare wapens, behalve blanke wapens, is voorbehouden aan meerderjarigen. Dit betekent dat de overdrager de identiteitskaart van de overnemer moet controleren. Het verhandelen van deze wapens is voorbehouden aan erkende wapenhandelaars.

Vrij verkrijgbare wapens mogen net zoals vergunningsplichtige wapens niet op afstand worden verkocht of te koop aangeboden (postorder, internet, …). Het vaak voorkomende gebruik dat sommige vrij verkrijgbare wapens (vooral namaakwapens) verkocht of als prijs aangeboden worden op kermissen is volkomen illegaal. Speelgoedwinkels mogen deze wapens evenmin verkopen, tenzij ze erkend zijn als wapenhandelaar en voldoen aan alle daarbij horende wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om de meerderjarigheid van de koper te controleren.

Deelnemers aan historische reconstructies (reenactments) moeten zich ervan bewust zijn dat de wapens die ze daarbij gebruiken onder uiteenlopende regels kunnen vallen. Hun wapens kunnen vrij verkrijgbaar zijn (bijvoorbeeld geneutraliseerde wapens en authentieke wapens op zwart kruit), ze kunnen vrij verkrijgbaar zijn onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld wapens die toebehoren aan een vereniging) en ze kunnen vergunningsplichtig zijn (bijvoorbeeld moderne wapens en hun schietklare replica’s). Het feit dat er alleen met blanke patronen wordt geschoten, verandert niets aan het statuut van een wapen.