Om de voorafgaande vergunning voor uit- en doorvoer aan te vragen, stuurt u een ingevuld aanvraagformulier  naar de Federale wapendienst.

Voeg de volgende documenten bij uw ingevulde formulier:

  • Eventueel een kopie van uw erkenning als wapenhandelaar
  • Een uittreksel uit het strafregister (het vroegere 'bewijs van goed zedelijk gedrag') van maximaal een maand oud. Een firma moet een uittreksel uit het strafregister voorleggen van elke bestuurder, zaakvoerder, commissaris en andere gemachtigde persoon, alsook de statuten van de rechtspersonen.
  • Andere documenten die duidelijk maken voor wiens rekening en voor welk type activiteiten en welke goederen de vergunning wordt aangevraagd.