Behalve als u in het Vlaams gewest bent gevestigd, hebt u een voorafgaande vergunning nodig voor uitvoer en doorvoer van wapens, munitie, materieel voor militair gebruik of ordehandhaving en de daaraan verbonden technologie. Zonder deze voorafgaande vergunning van de Federale wapendienst van de FOD Justitie kunt u geen uit- of doorvoerlicentie aanvragen bij het gewest.

De erkenning door de gouverneur, de voorafgaande vergunning van de Federale wapendienst, en de uit-of-doorvoervergunning of licentie van het gewest zijn afzonderlijke documenten.

Het gewest geeft geen vergunningen of licenties meer aan personen die vooraf geen vergunning van de Federale wapendienst van de FOD Justitie hebben verkregen.

U hebt deze vergunning niet nodig voor de invoer van wapens.

Doel

In het verleden is geregeld misbruik gemaakt van de uit- en doorvoer van wapens.

De erkenning als wapenhandelaar door de gouverneur is niet vereist voor een belangrijk aantal uitvoerders (met name van materieel dat niet wordt geregeld door de wapenwet); de documenten van de gewesten worden afgegeven op grond van economische criteria.

De vergunning bewijst dat de eerbaarheid van de uitvoerders gecontroleerd is door de minister van Justitie.

Wapentypes

De vergunning voor uit- en doorvoer heeft betrekking op alle types vuurwapens die opgenomen zijn in de wapenwet:

  • Militaire wapens (bv. kanonnen), munitie en materieel (bv. voertuigen of elektronica)
  • Materiaal voor ordehandhaving (bv. handboeien of wapenstokken)
  • Alle andere vuurwapens en hun munitie, behalve de HFD-wapens (vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde), met inbegrip van de losse onderdelen ervan.

U hebt geen vergunning nodig bij de uitvoer van niet-vuurwapens (zoals wapens op lucht-, gas- of veerdruk), namaakwapens en messen.

Raadpleeg de  volledige lijst   van niet-vuurwapens.

Landen

Deze regeling geldt voor uitvoer en doorvoer naar eender welk land door de persoon die de vergunning of licentie van het gewest moet aanvragen. Het leveren van wapens en materieel op buitenlandse schepen in onze havens, op buitenlandse vliegtuigen in onze luchthavens en aan vreemde ambassades op ons grondgebied wordt ook als uitvoer beschouwd.

Kleine bedrijven en particulieren

Particulieren die wapens willen tijdelijk uit- of doorvoeren naar aanleiding van een reis binnen de EU, moeten deze vergunning niet aanvragen, maar moeten wel beschikken over een Europese vuurwapenpas.

Een klein bedrijf dat weinig wapens uitvoert, kan die wapens laten uitvoeren via een groter bedrijf dat over een vergunning beschikt van onbepaalde duur.