Ondervindt uw onderneming financiële moeilijkheden? De brochure 'De opsporing van ondernemingen in moeilijkheden' maakt u wegwijs.
 
De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen zegt immers dat ondernemingen in moeilijkheden een herstel kunnen bewerkstelligen. De wetgever is vertrokken vanuit het beginsel dat 'voorkomen beter is dan genezen': een snelle en juiste diagnose verhoogt de overlevingskansen van uw onderneming.