Ondervindt uw onderneming financiële moeilijkheden? De brochure 'De opsporing van ondernemingen in moeilijkheden' maakt u wegwijs.
 
Boek XX van het Wetboek van economisch recht zegt immers dat ondernemingen in moeilijkheden een herstel kunnen bewerkstelligen. De wetgever is vertrokken vanuit het beginsel dat 'voorkomen beter is dan genezen': een snelle en juiste diagnose verhoogt de overlevingskansen van uw onderneming.