Aan het einde van het onderzoek kan de 'kamer voor handelsonderzoek' verschillende beslissingen nemen:

  • het onderzoek afsluiten en bijgevolg het dossier voorlopig of definitief seponeren
  • bijkomende inlichtingen vragen
  • het dossier doorverwijzen naar de procureur des Konings met het oog op een eventuele dagvaarding in faillissement of op een gerechtelijke ontbinding
  • zich richten naar de procedure van gerechtelijke reorganisatie