Aan het einde van het onderzoek kan 'de kamer voor de ondernemingen in moeilijkheden' verschillende beslissingen nemen:

  • het onderzoek afsluiten en bijgevolg het dossier voorlopig of definitief seponeren;
  • bijkomende inlichtingen vragen;
  • het dossier doorverwijzen naar de procureur des Konings of rechtstreeks naar de rechtbank met het oog op een eventuele dagvaarding in faillissement of op een gerechtelijke ontbinding;
  • zich richten naar de procedure van gerechtelijke reorganisatie.