Sinds 3 augustus 2017 dienen de legaten in het voordeel van de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen niet meer gemachtigd te worden door de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger.

Meer info

Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (BS, 24.07.2017, p. 75168), art. 95 tot 101.