Bepaalde schenkingen moeten door de minister van Justitie of door zijn vertegenwoordiger gemachtigd worden.

Het is de FOD Justitie die de aanvraag tot machtiging behandelt. Er zijn geen kosten verbonden aan deze procedure.

Enkel schenkingen waarvan de netto-waarde boven de 100.000 EUR ligt dienen gemachtigd te worden door de Minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger.

Meer info

Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (BS, 24.07.2017, p. 75168), art. 95 tot 101.