Bepaalde schenkingen moeten door de minister van Justitie of door zijn vertegenwoordiger gemachtigd worden.

Het is de FOD Justitie die de aanvraag tot machtiging behandelt. Er zijn geen kosten verbonden aan deze procedure.

Enkel schenkingen waarvan de netto-waarde boven de 100.000 EUR ligt dienen gemachtigd te worden door de Minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger.

Meer info