De private stichting wordt door een authentieke akte opgericht. U moet dan ook vooraf contact opnemen met een notaris.

De statuten bezorgt u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank (van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft).

U moet de volgende documenten aan de griffie van de ondernemingsrechtbank bezorgen:

  • de statuten en de akten van de benoeming van de bestuurders en van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen;
  • het formulier I met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
  • het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.