De private stichting moet worden opgericht bij authentieke akte. Er moet dan ook vooraf contact worden opgenomen met een notaris.

De statuten bezorgt u aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft.

Documenten die u moet bezorgen aan de griffie van de rechtbank van koophandel:

  • de statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen;
  • formulier I met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
  • het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.