Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is een groep natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven. De vzw bestaat uit ten minste twee personen. De leden van een vzw mogen geen vermogensvoordeel genieten door de vzw.

Zodra een gemeenschappelijk project is gedefinieerd, moeten in eerste instantie de statuten van de vzw worden opgesteld. Zij vormen de grondbeginselen van de organisatie van de vzw.

De vzw beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid die losstaat van die van haar leden. Dit betekent dat de vzw zelf rechten en plichten heeft. De leden beschikken over een beperkte aansprakelijkheid en verbinden hun eigen vermogen niet aan het lot van de vzw.

De vzw onderscheidt zich van andere types vereniging (zoals de feitelijke vereniging en de ivzw), van de stichting en van de vennootschap. In tegenstelling tot andere juridische vormen (nv, …) vereist de oprichting van een vzw geen inbreng van startkapitaal. Er zijn wel een aantal boekhoudkundige verplichtingen.