Ten minste twee werkdagen voor het assisenproces worden uit de lijst van kandidaat-juryleden ten minste 60 personen opgeroepen voor de samenstelling van de jury.

De voorzitter laat het ene kandidaat-jurylid na het andere afroepen door de griffier. Kandidaat-juryleden kunnen een verzoek om vrijstelling richten aan de voorzitter, die beslist.

Kandidaat-juryleden kunnen ook worden gewraakt, zonder dat de reden kenbaar wordt gemaakt.

Uit de niet-vrijgestelde kandidaat-juryleden wordt uiteindelijk de assisenjury geloot.

De juryleden volgen voor de start van het assisenproces een informatiesessie.