Het hof van assisen bestaat uit 3 beroepsmagistraten, bijgestaan door een jury van 12 burgers die door het lot worden aangewezen.

De jury wordt voor elk assisenproces opnieuw samengesteld.

Om de vier jaar wordt een lijst van kandidaat-juryleden opgemaakt. Op die lijst staan burgers die:

  • ingeschreven zijn in het kiezersregister
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • tussen 28 en 65 jaar oud zijn
  • kunnen lezen en schrijven
  • geen strafrechtelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden of tot een werkstraf van meer dan 60 uur hebben opgelopen.

Personen die de taal van het proces niet spreken, worden uitgesloten. Ook onder meer politieke mandatarissen, magistraten en hoge ambtenaren kunnen geen jurylid zijn op een assisenproces.