U ontvangt van de politie een attest van klachtneerlegging als bewijs van uw klacht.

In dit attest wordt u ook informatie verstrekt over het mogelijke verdere verloop van de procedure en de stappen die u kan ondernemen.

Indien u geen andere stappen onderneemt dan de klachtneerlegging bij de politie, zal u door de procureur des Konings, in geval van vervolging, enkel worden geïnformeerd over de datum, het uur en de plaats van de zitting van het vonnisgerecht.