U of uw advocaat kan op het secretariaat van het parket van de procureur des Konings een verklaring van benadeelde persoon neerleggen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De verklaring vermeldt de volgende gegevens:

  • uw persoonsgegevens
  • het feit dat de schade heeft veroorzaakt (plaats, datum, politiedienst, nummer proces-verbaal, verdachte, aard van het misdrijf)
  • de aard van die schade of het persoonlijk belang dat u doet gelden om u als benadeelde te laten registreren

Bij het attest van klachtneerlegging wordt een modelformulier gevoegd dat u kan invullen om een verklaring van benadeelde persoon af te leggen.

Als benadeelde persoon wordt u op de hoogte gebracht van:

  • een seponering en de reden daarvan
  • het instellen van een gerechtelijk onderzoek
  • de vaststelling van een zittingsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht

U kan ook elk document dat u nuttig lijkt aan het dossier laten toevoegen.

Opgelet: als u een financiële vergoeding voor de geleden schade wil, volstaat het niet om u benadeelde persoon te verklaren. U hebt dan de keuze om u via een burgerlijke vordering te wenden tot de strafrechter (via de burgerlijke partijstelling of via een rechtstreekse dagvaarding)