Als u een financiële vergoeding wil, kan u zich burgerlijke partij stellen. De burgerlijke partijstelling verleent u een aantal specifieke rechten in het kader van een gerechtelijk onderzoek en in het kader van de strafuitvoering.

Hoe kan u zich burgerlijke partij stellen?

Hoe u te werk gaat, hangt af van de situatie:

• Er is (nog) geen strafvordering ingesteld 
• Er is al een strafvordering ingesteld

Er is (nog) geen strafvordering ingesteld

Als er nog geen strafvordering is ingesteld (bijvoorbeeld wanneer u een bericht van seponering ontvangt), kan u uw burgerlijke vordering zelf voor de strafrechter brengen en zo het initiatief nemen om de strafvordering in gang te zetten.

Voor wanbedrijven en overtredingen bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks te dagvaarden. Hiervoor moet u via een deurwaarder de pleger van de feiten laten dagvaarden.

Als slachtoffer van een wanbedrijf of een misdaad kan u zich ook burgerlijke partij stellen in handen van de onderzoeksrechter. Hiervoor moet u (in persoon of via uw advocaat) uitdrukkelijk verklaren voor de onderzoeksrechter dat u zich burgerlijke partij stelt. Dit kan schriftelijk of mondeling. De onderzoeksrechter stelt een proces-verbaal op van uw burgerlijke partijstelling.

U moet er rekening mee houden dat de onderzoeksrechter u in dit geval kan vragen een borgsom of een zogenaamde consignatie te betalen. Die moet dienen om de komende procedurekosten te dekken. De onderzoeksrechter bepaalt het bedrag ervan. U krijgt deze geldsom terug als de verdachte persoon achteraf schuldig wordt verklaard.

Vergeet niet dat u uw burgerlijke partijstelling moet bevestigen op de zitting van het vonnisgerecht.

Opgelet: een rechtstreekse dagvaarding ten aanzien van een minderjarige is niet mogelijk. In dat geval moet een burgerlijke partijstelling tijdens de zitting gebeuren.

Er is al een strafvordering ingesteld

Als de procureur des Konings het initiatief heeft genomen om de strafvordering op gang te brengen, kan u zich burgerlijke partij stellen in verschillende fasen van de procedure: voor de onderzoeksrechter, voor het onderzoeksgerecht of voor de vonnisrechter. U kan zich daarentegen niet voor het eerst burgerlijke partij stellen wanneer de zaak in hoger beroep in behandeling is.

Uw rechten als burgerlijke partij

Als burgerlijke partij kan u niet alleen herstel van de schade vorderen. U verkrijgt ook een aantal rechten tijdens de strafprocedure:

  • u kan de onderzoeksrechter vragen om inzage van het dossier te krijgen;
  • u kan de onderzoeksrechter vragen om een bijkomende onderzoekshandeling te stellen;
  • als de vonnisrechter uw burgerlijke partijstelling gegrond verklaart, kan u een veroordeling tot schadevergoeding bekomen;
  • u kan een aantal rechten uitoefenen tijdens de strafuitvoering.