De politie maakt in principe alle PV’s van klachten over aan de procureur des Konings die beslist welk gevolg hieraan wordt gegeven. Als hij dit noodzakelijk vindt, wordt er een onderzoek gestart.

Voor bepaalde misdrijven en rekening houdend met de aard van de feiten en de omstandigheden van de zaak (bijvoorbeeld het ontbreken van een verdachte of van enig spoor van een verdachte), kan de politie uw klacht opnemen in een zogenaamd vereenvoudigd proces-verbaal (VPV). Dit VPV blijft echter op de politiedienst tot er eventueel nieuwe elementen zijn in de zaak zodat er verder onderzoek kan gebeuren.

Als het parket de leiding heeft over het onderzoek spreken we over een opsporingsonderzoek. Het parket kan de zaak ook uit handen geven aan een onderzoeksrechter, met het oog op meer ingrijpende onderzoeksmaatregelen, zoals een huiszoeking of het uitvaardigen van een aanhoudingsbevel. In dat geval spreken we over een gerechtelijk onderzoek.

Bij een overlijden kan er in het belang van de waarheidsvinding een autopsie worden bevolen. Als nabestaande hebt u het recht om een laatste groet te brengen aan de overledene zodat u op een waardige manier afscheid kan nemen. Ook minderjarige nabestaanden kunnen een laatste groet brengen. Als er een autopsie plaatsvindt, kan u zowel ervoor als erna afscheid nemen, tenzij de magistraat het verbiedt. De term ‘nabestaande’ is niet beperkt tot familie (dit geldt bijvoorbeeld ook voor de partner met wie de overledene samenwoonde).