Europese Unie

Voor slachtoffers van feiten die hebben plaatsgevonden in een lidstaat van de Europese Unie bestaat er ook een procedure. Die procedure voorkomt de mogelijke praktische en taalkundige problemen waarmee u als aanvrager van financiële hulp kunt te maken hebben.

Als een opzettelijke gewelddaad is gepleegd op het grondgebied van België en de verzoeker zijn gewone verblijfplaats in een andere lidstaat van de Europese Unie heeft, kan de verzoeker zich laten bijstaan door een instantie die specifiek is aangeduid door de desbetreffende lidstaat.

Slachtoffers van terrorisme

Landgenoten die het slachtoffer zijn van terreurdaden in het buitenland kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Commissie Financiële Hulp.

Die regelgeving treedt met terugwerkende kracht in werking. Daardoor zullen bijvoorbeeld ook de Belgische slachtoffers van de aanslagen in het Tunesische Sousse een verzoek om hulp kunnen indienen.

Meer info over de erkenning van terreurdaden in het buitenland

M 0471 12 31 24
terrorvictims@just.fgov.be