Dien uw aanvraag voor financiële hulp (formulier en bewijsstukken) in bij de Commissie:

per aangetekende brief via de post
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, Afdeling Terrorisme
Waterloolaan 115
1000 Brussel

of geef je aanvraag af op het secretariaat van de commissie
FOD Justitie
Eversstraat 2-8
1000 Brussel

via e-mail (bijgevoegde stukken voegt u uitsluitend toe in pdf-formaat)
terrorvictims@just.fgov.be