Als de rechter de dader veroordeelt tot een schadevergoeding en hij de toegekende schadevergoeding niet vrijwillig betaalt, zal u een gerechtsdeurwaarder moeten inschakelen. Die moet dan de gerechtelijke beslissing gedwongen uitvoeren (bijvoorbeeld door beslag te leggen op de goederen of inkomsten van de veroordeelde).

Informeer steeds naar de kosten van een dergelijke procedure en naar een eventuele tussenkomst van uw verzekeraar voor rechtsbijstand.