foto bemiddeling

Omdat u betrokken bent in een gerechtelijke procedure beschikt u over de wettelijke mogelijkheid om gratis een beroep te doen op bemiddeling.

Bemiddeling houdt in dat dader en slachtoffer met behulp van een neutrale persoon (de bemiddelaar) een dialoog aangaan over de feiten, de achtergronden, de betekenis en de gevolgen van het misdrijf.

Bemiddeling is vrijwillig en vervangt of vertraagt de gerechtelijke procedure niet. De bemiddeling is vertrouwelijk. Enkel indien beide partijen dit overeenkomen, wordt de rechter erover ingelicht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een erkende bemiddelingsdienst (www.moderator.be voor de Nederlandstaligen en www.mediante.be voor de Franstaligen), bij het justitiehuis of bij uw advocaat.