De bijstand van een advocaat kan ongetwijfeld heel nuttig zijn bij de voorbereiding van uw verdediging.

U bent nochtans niet verplicht een advocaat te raadplegen. U mag ook zelf voor uw verdediging instaan.

Als u beslist om een advocaat te raadplegen, heeft u de vrije keuze.

Als u de erelonen (honoraria) van een advocaat niet kunt betalen, kunt u een beroep doen op een advocaat die u gratis of tegen een lagere vergoeding bijstaat. Vroeger werden dergelijke advocaten ‘pro deo-advocaten’ genoemd, vandaag spreekt men van 'juridische tweedelijnsbijstand'. Deze bijstand moet u aanvragen bij een bureau voor juridische bijstand (BJB). Deze dienst van de balie van advocaten is gevestigd in de gerechtsgebouwen. U vindt de adressen en meer informatie op de website van de Orde van Vlaamse Balies.