U krijgt het dossier van uw zaak ter beschikking ten minste vanaf de dagvaarding tot de dag van de terechtzitting.

In dit dossier, dat als basis dient voor de behandeling van uw zaak voor de rechtbank, bevinden zich alle bewijsstukken die in de loop van het vooronderzoek zijn samengebracht door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. Het zijn voornamelijk processen-verbaal die zijn opgesteld naar aanleiding van onderzoeksverrichtingen (bv. verhoor of huiszoeking).

U kunt uw dossier inkijken op de griffie van de rechtbank die uw zaak gaat behandelen. De griffie is toegankelijk van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16 uur.

Tegen betaling kunt u ook een kopie vragen van het geheel of een deel van het dossier. Vanaf de derde bladzijde betaalt u 0,30 euro per bladzijde, met een maximum van 1450 euro.

Als u niet over de nodige inkomsten beschikt om deze kosten te dragen, kunt u rechtsbijstand vragen met een verzoekschrift dat u indient bij de politierechtbank of de voorzitter van de kamer van de correctionele rechtbank. Indien u rechtsbijstand wordt toegekend, worden deze kosten voorgeschoten door de Belgische staat.

Als u een advocaat heeft geraadpleegd, zal hij het dossier (eventueel samen met u) doornemen. Uw advocaat kan een kopie van het dossier bestellen of, in voorkomend geval, een verzoekschrift indienen om rechtsbijstand te krijgen.