Het Openbaar Ministerie kan getuigen oproepen op een terechtzitting. Hun namen worden in de dagvaarding vermeld.

U kunt ook zelf getuigen laten komen. Hiertoe kunt u:

  • schrijven naar het Openbaar Ministerie om te vragen ook uw getuigen op te roepen
  • vragen aan de getuigen om zich op de zitting aan te melden zonder verdere formaliteiten

Als het Openbaar Ministerie weigert uw getuigen op te roepen en/of als de getuigen weigeren vrijwillig te komen, kunt u ze, op eigen kosten, door een gerechtsdeurwaarder laten oproepen.

Getuigen die worden opgeroepen, zijn verplicht om te verschijnen.