U heeft van de gerechtsdeurwaarder een dagvaarding gekregen om voor de politierechtbank of voor de correctionele rechtbank te verschijnen. In die dagvaarding vindt u de dag, het uur en de plaats (het adres van het gerechtsgebouw en de kamer van de rechtbank) waar u moet verschijnen, evenals de feiten die u ten laste worden gelegd.

Het is ook mogelijk dat u bij proces-verbaal wordt opgeroepen om te verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank. De oproeping bij proces-verbaal is een document dat u rechtstreeks door de procureur des Konings wordt overhandigd en dat de dagvaarding vervangt: u vindt er de feiten in die u ten laste worden gelegd, evenals de plaats, de dag en het uur van de zitting.