U verschijnt persoonlijk

Wees op tijd aanwezig in de rechtbank. Houd rekening met eventuele beperkte parkeermogelijkheden in de buurt van het gerechtsgebouw.

Het gerechtsgebouw is een openbaar gebouw, u mag dus niet binnen het gerechtsgebouw roken. Zet uw gsm uit zodra u de zittingzaal binnenkomt.

Vergeet uw dagvaarding en uw identiteitskaart niet.

De aanduiding van de kamer van de rechtbank waarvoor u moet verschijnen, vindt u in de dagvaarding. Het personeel van de info- en onthaalbalie bij de ingang van het gerechtsgebouw helpt u indien nodig.

Zodra u in de zittingszaal bent, meldt u zich bij de zittingsdeurwaarder. Hij draagt geen uniform en bevindt zich gewoonlijk ter hoogte van de eerste rij banken.

Daarna neemt u plaats in de zittingszaal en wacht u tot uw zaak wordt behandeld.

In de politierechtbank zetelt één rechter die tijdens de zitting wordt bijgestaan door een griffier. De correctionele rechtbank zetelt meestal met één rechter maar kan in bepaalde gevallen met drie rechters zetelen.

Tijdens de zitting zijn ook het Openbaar Ministerie en de griffier aanwezig.

De rechters, de griffier, het Openbaar Ministerie en de advocaten dragen op de terechtzitting een zwarte toga.

Nadat de rechtbank heeft plaatsgenomen, opent de voorzitter de zitting.

Wanneer de rechter uw zaak oproept, staat u recht en neemt u plaats waar de rechter aanwijst.
Als u een advocaat heeft geraadpleegd voor uw verdediging maar deze kan wegens onvoorziene omstandigheden niet aanwezig zijn, meldt u dat aan de voorzitter en vraagt u om de zaak uit te stellen. De rechtbank kan dit weigeren.

U laat zich vertegenwoordigen

U bent niet verplicht persoonlijk te verschijnen. U kunt zich voor de politierechtbank of voor de correctionele rechtbank laten vertegenwoordigen door uw advocaat.
De rechter kan wel uw persoonlijke verschijning bevelen als hij uw aanwezigheid op een latere terechtzitting nodig vindt.

U verschijnt niet en u laat zich niet vertegenwoordigen

Als u niet verschijnt en u zich niet laat vertegenwoordigen, wordt de zaak buiten uw aanwezigheid afgehandeld en volgt een uitspraak bij verstek.