Terechtzittingen van rechtbanken zijn in principe openbaar.

Dat betekent dat de deuren van de gerechtszaal openblijven en dat om het even wie de zaal mag betreden, niet alleen diegenen die betrokken zijn bij de rechtszaak maar ook het publiek, zoals een verslaggever van een krant.

De rechtbank kan bevelen dat de zitting of een bepaald deel ervan met gesloten deuren plaatsvindt als er gevaar is voor de orde of voor de goede zeden. U kunt als beklaagde ook de sluiting van de deuren vragen als u vreest dat de openbaarheid u schade kan berokkenen. De rechter is niet verplicht om hierop in te gaan. Als de zitting met gesloten deuren verloopt, worden alleen de betrokken partijen en hun advocaten toegelaten tot de zittingszaal.