De politiediensten of de magistraten van het parket nemen het verhoor af. Als een onderzoeksrechter u oproept, kan het verhoor plaatshebben op zijn kabinet in aanwezigheid van een griffier. De verdachte of zijn of haar advocaat is hierbij niet aanwezig.

Bent u minderjarig?

Als u minderjarig bent en u was getuige van een misdrijf tegen personen (een seksueel misdrijf, mishandeling, gijzeling, …), dan hebt u het recht te worden begeleid door een vertrouwenspersoon. Het is mogelijk dat uw verhoor geregistreerd wordt in opdracht van een magistraat.

Begeleiding door een vertrouwenspersoon

Als u als minderjarige getuige bent van een inbreuk op de integriteit van een persoon (seksueel misdrijf, mishandeling, ...) hebt u het recht u bij elk verhoor te laten vergezellen door een meerderjarige persoon naar keuze. Het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter kunnen zich tegen de aanwezigheid van de gekozen persoon verzetten in uw belang of om de waarheid aan het licht te brengen, bijvoorbeeld wanneer deze persoon onder verdenking staat.

De opname van uw verhoor

De procureur des Konings of de onderzoeksrechter kan beslissen – met uw akkoord als u ouder bent dan twaalf jaar – om uw getuigenis op te nemen (om te vermijden dat u dit zou moeten herhalen tijdens de procedure). U wordt dan verhoord in een daartoe ingerichte kamer door een politieman die een gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd in verhoortechnieken bij kinderen. De registratie kan worden gebruikt tijdens het proces om een persoonlijke verschijning te vermijden.