Voor tal van zaken wordt tijdens het proces enkel uw schriftelijke getuigenis gebruikt. Maar het kan gebeuren dat de rechter uw mondelinge getuigenis noodzakelijk vindt om de waarheid vast te stellen.

Wat moet u doen?

Breng uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart mee als u gaat getuigen voor de rechtbank. Aan het onthaal kunt u informeren naar het nummer van de zaal waar de terechtzitting plaatsheeft. U wacht uw beurt af in een lokaal buiten de zittingszaal. Getuigen worden een voor een binnengeroepen om te voorkomen dat ze door de verklaring van andere getuigen worden beïnvloed. Na uw getuigenis kunt u de rechtszaal verlaten. U kunt ook blijven om het verdere verloop van het proces te volgen.

Eedaflegging

Alvorens te getuigen, legt u de eed af. Hierbij zweert u de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen. Kinderen jonger dan 15 jaar leggen geen eed af. Wie na de eedaflegging niet de waarheid spreekt, legt een valse getuigenis af. Dit is een ernstig misdrijf dat kan worden bestraft met een vrijheidsstraf.

U bent minderjarige

Als u als minderjarige getuige bent van een inbreuk op de integriteit van een persoon (seksueel misdrijf, mishandeling, ...) en er werd een opgenomen verhoor uitgevoerd, dan kan de rechtbank toch van oordeel zijn dat uw aanwezigheid op het proces nodig is om de waarheid vast te stellen. In dat geval is het mogelijk dat men u laat getuigen via een videoconferentie om te vermijden dat u geconfronteerd wordt met de verdachte. Deze techniek kan ook gebruikt worden voor het hof van assisen.

Voor het hof van assisen

Voor het hof van assisen, dat uitspraak doet over de zwaarste misdaden, roepen het Openbaar Ministerie of de verdediging altijd getuigen op. U moet er als getuige mondeling antwoorden. Zo komt men meer te weten over wat u persoonlijk gezien of gehoord hebt. Alle vragen moeten via de voorzitter van het assisenhof gesteld worden. Alleen de voorzitter mag zich rechtstreeks tot de getuigen richten. De zittingen zijn openbaar, behalve in uitzonderlijke gevallen.