Als uw getuigenis nuttig is voor het onderzoek, kan men u vragen te getuigen voor de politie, het parket of de onderzoeksrechter, ofwel later voor de rechtbank. U krijgt in dat geval een uitnodiging om u aan te melden op het politiekantoor of een officiële oproepingsbrief om te komen getuigen voor de onderzoeksrechter of voor het gerecht. De oproepingsbrief is ofwel een gerechtsbrief (een bijzondere aangetekende brief van de griffie van de rechtbank), ofwel een dagvaarding (een exploot van de gerechtsdeurwaarder). Er staat in waar en wanneer u moet gaan getuigen.