Als getuige moet u wat u gezien of gehoord hebt zo objectief mogelijk beschrijven. U kunt als geheugensteuntje de feiten voor uzelf in detail noteren: het zal u helpen tijdens het verhoor of als u lang na de feiten uw getuigenis moet bevestigen of nader toelichten.