Als u opgeroepen bent om te getuigen, bent u verplicht om te dat te doen op straffe van sancties, eventueel strafrechtelijk. In sommige gevallen kunt u gedwongen worden om te verschijnen.

Er bestaan beschermingsmaatregelen om getuigen te beschermen die weigeren mee te werken aan het onderzoek uit angst voor represailles tegen hen of tegen hun gezin. Het gaat hier in het bijzonder over gedeeltelijke of volledige anonimiteit. Getuigen moeten voldoen aan specifieke voorwaarden om voor deze beschermingsmaatregelen in aanmerking te komen.

Als u bijvoorbeeld ziek bent of in het buitenland verblijft en u kunt niet komen getuigen, dan moet u de politie of de magistraat verwittigen (de contactgegevens zijn vermeld in de uitnodiging van de politie of in de oproepingsbrief). Wanneer u zich onmogelijk kunt verplaatsen, bijvoorbeeld om medische redenen, kunt u thuis verhoord worden.